Mindfulness = Livslang læring - øjeblik for øjeblik.

Mindfulnes er ikke et Quick fix - men en livslang vej, - hvor træning i opmærksomhed og accept, vil føre dig til mere nærvær, livsglæde og balance. Du bliver bevidst om dine til- og fravalg i livet. - Du kommer hjem til dig selv.
Den korte definition af ordet mindfulness er opmærksomhed.

 

Mindfulness vs. MBSR

Alle kan kalde sig underviser i mindfulness, det er ikke en beskyttet titel. Men hvis du kigger efter bogstaverne MBSR, så er du godt på vej. Mindfulness Baseret Stress Reduktion er det program som størstedelen af forskningen tager udgangspunkt i. Århus Universitet, har som det eneste i DK et formelt samarbejde med Center for Mindfulness ved UMASS i USA. Du kan læse mere om den certificerede uddannelse HER: http://mindfulness.au.dk/uddannelse-i-mbsr/

For 10 år siden blev der udgivet under 100 videnskabelige artikler om MBSR mindfulness årligt, sidste år var tallet steget til over 1.000 om året! Der er således et omfattende materiale, der viser evidens for, at mindfulness MBSR indlært hos veluddannede undervisere, kan have en gavnlig effekt hos bl.a. stress ramte, smerteplagede, depressions ramte og mennesker med angst.

I september 2015 blev det første hold af MBSR undervisere i Danmark færdiguddannet ved AU, i samarbejde med Universitetet i Massachusetts USA,- der iblandt undertegnede.

 

Hvad betyder ordet mindfulness?

Mindfulness betyder opmærksomhed, - at iagttage, hvad der sker i nuet, i sindet, kroppen og omgivelserne, med en nysgerrig og venlig holdning. Vi er således alle født med denne evne, - men efterhånden som vi vokser op i barndommen, aflærer vi denne holdning, da omgivelserne sætter større pris på, at vi fungere ud fra evnen til tænkning. Evnen til VÆREN, er således ikke en evne, der værdsættes særligt højt i et samfund, hvor præstation, position og det at eje statussymboler, antages at have større værdi. Nuet bliver herved blot gjort til en mellemstation, på vor vej mod yderligere gøren.

Det, - ikke  at være tilstede i øjeblikket, fører til lidelse. Vi sønderrives - så at sige, - når vi det ene øjeblik lever i en fantasiverden om fremtiden (når nu bare... og SÅ vil jeg få det godt... dér venter lykken på mig, osv.) - og det næste øjeblik er vi tilbage i fortidens smerte, - hvor ALT var så synd for mig.

Det gode er, at vi kan genopdage vor evne til at være.

 

Hvordan hjælper mindfulness mig?

Når vi praktiserer mindfulness, så træner vi vores opmærksomhed i, at være med det der ér. Dvs. at vi ikke forsøger at ændre på noget, - vi har ingen krav og vi undertrykker intet. Vores eneste mål er at opleve, det som ér. Det lyder let, - og det er det på en måde også, - problemet er, at selvom du  beslutter dig for at være tilstede i nuet, så har dit sind ikke nødvendigvis det samme ønske. Sindet er som en abe, du holder i en lang snor. Det ene øjeblik sidder den stille, det næste øjeblik farer den frem og tilbage og kort efter er den oppe i træet. Den hiver og slider i snoren og dig. I mindfulness slipper du snoren til aben. Den farer stadig vildt omkring, men du lader den gøre det, du iagttager blot, hvor den nu er henne. Med tiden vil aben få raset ud og perioderne med ro bliver længere og længere. - Du finder hjem til dig selv.

 

Er du tilstede i dit liv?

Føler du vinden på din kind, når du går en tur?
Ser du farverne ved solnedgangen?
Mærker du varmen på din hud, når solens stråler rammer dig?
Oplever du nærværet, når du taler med et andet menneske?
Hører du solsorten synge?
Smager du hver mundfuld, når du spiser?
Dufter du til den ny udsprungne æbleblomst? - eller er du et andet sted i dine tanker? Er øjeblikket blot et middel til at nå et andet sted hen?
Stress skyldes ofte modstand mod det der er. 'Det at være her, - men ønsket om at være der'.
Når vi træner mindfulness, bliver vi mere accepterende over for os selv og andre.
Accept  = At være villig til at se tingene, som de er. - At rumme  situationen.
Det betyder ikke, at vi 'kan lide situationen', - men blot at vi erkender tingenes 'sådanhed'.

 

Hvem kan have glæde af at praktisere MBSR mindfulness?

Alle, der ønsker mere glæde og lykkefølelse i deres liv, kan have gavn af at praktisere MBSR mindfulness. Forskningen har vist, at specielt: smerteplagede, stress ramte og mennesker der lider af depression eller angst, i mange tilfælde reducerer deres symptomer og de oplever ændringer i deres holdninger, adfærd og selvopfattelse.

Mindfulness er ikke for mennesker der har  et perfekt liv, - mindfulness er for mennesker, som vil have det perfekte ud af det liv, de allerede har!

 

Hvad træner vi i?

At deltage i et MBSR program er en stor beslutning, som indebærer:

  • 1. at give afkald på at dømme eller vurdere
  • 2. at udvise tålmodighed
  • 3. et åbent sind
  • 4. tillidsfuldhed
  • 5. ikke stræben
  • 6. en accepterende tilgang til oplevelserne
  • 7. at give slip

 

Hvad sker der, når jeg praktiserer mindfulness?

Kroppen ændrer rytme, når vi træner MBSR.
Pulsen og blodtrykket falder.
Produktionen af stresshormoner (cortisol og adrenalin) falder.
Immunforsvaret styrkes når vi mediterer regelmæssigt.
Hjernens område kaldet 'Krybdyrhjernen' skrumper og området for medfølelse, indlæring, hukommelse og fordybelse (hippocampus) viser øget aktivitet.
Vi bliver bedre til at regulere vore følelser og tager ikke længere vore mange tanker så alvorligt. Vi kan opleve tankerne, uden at blive overvældet af dem.
Vi føler større overskud, balance og ro.
Koncentrationsevnen styrkes.
Opmærksomheden på dine vanemæssige mønstre og uhensigtsmæssige reaktioner, giver dig et nyt perspektiv på livet.
Vi bliver mere optimistiske og kreative.
Der opnås bedre impulskontrol. (f.eks. mindre rygning og sundere livsstil)
Vi bliver mere tilfredse og harmoniske mennesker.
Og ikke mindst føler vi større selvværd.

 


Kursister der har gennemført alle dele af kurset og som har trænet dagligt i de forsk. discipliner, melder tilbage med kommentarer som:

Jeg oplever …

At jeg er blevet mere nærværende og i bedre kontakt med mig selv.

At jeg har fundet mere ro og glæde i mit liv.

At jeg nu sover rigtigt godt om natten.

At jeg har fået indsigter og gode redskaber at arbejde videre med.

At MBSR forløbet har bragt mig nærmere mig selv.

At mine tanker ikke er virkeligheden, - de ér kun tanker.

At min fremtid skabes i dette øjeblik.Krigsveteraner øger deres livskvalitet igennem mindfulness MBSR: http://mindfulness.au.dk/nyheder/nyhed/artikel/go-aften-danmark/

Jon Kabat-Zinn om mindfulness: http://mindfulness.au.dk/om-mindfulness/

Mindfulness MBSR reducerer udgifterne i Sundhedsvæsenet: http://mindfulness.au.dk/nyheder/nyhed/artikel/mbsr-reducerer-behandlingsomkostninger/

Forskningsklinikken for funktionelle lidelser benytter mindfulness MBSR i behandlingen af angst- stress- depressions- og smerteramte patienter med gode resultater til følge: http://funktionellelidelser.dk/enhed/organi/mindfulness/

 

Kontakt

Mindfulness-Opmærksomhed.nu
James Feldskou

Nørremarksvej 3
6880 Tarm
CVR: 37123609
E-mail:
Mindfulness-Opmærksomhed.nu, James Feldskou
Nørremarksvej 3, 6880 Tarm - CVR: 37123609 -
E-mail:

Cookies betingelser